“Η καταπίεση των Ελλήνων της Θράκης απ΄τους τούρκους”

κείμενο και ιστορική έρευνα από τον Γιώργο Δελληγιαννίδη

Η πολιτική των τούρκων προς τους Έλληνες της Θράκης εφαρμόστηκε με τον 29ος στίχο της Ένατης Σούρα του Κορανίου. Aποτελεί το θεμέλιο της νομικής θέσης των χριστιανών (dhimmi-μιλιέτ), που ζουν σε Μουσουλμανικό κράτος. Αυτό σήμαινε πως οι χριστιανοί είναι κατώτεροι, πρέπει να πληρώνουν φόρο υποτελείας, να δείχνουν υποταγή & πίστη, δεν είχαν δικαίωμα μαρτυρίας στο δικαστήριο,

Απαγορευόταν να προσεύχονται με τρόπο που ενοχλεί μουσουλμάνους , απαγορευόντουσαν οι καμπάνες στις εκκλησίες, επισκευή σε εκκλησία γινόταν μονό με άδεια, απαγορευόταν να κτίσουν νέες εκκλησίες, να φοράνε καλά ρούχα από μετάξι, και τσόκαρα, τα σπίτια τους δεν έπρεπε να είναι ψηλότερα απ τον τούρκων, έπρεπε να παραμερίσουν το πεζοδρόμιο όταν περνούσε μουσουλμάνος, τα σπίτια τους να μην έχουν παράθυρο προς μουσουλμανικές οικίες και να φορανε υποχρεωτικά μαύρο καπέλο.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 300.000 παιδιά 5-7 ετών εξισλαμίσθηκαν βίαια κατά τους πρώτους αιώνες ώστε να απαρτίσουν το αυτοκρατορικό σώμα των γενιτσάρων.